You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Zasady gry w karambol 

1. Gra w karambol w odróżnieniu od gry w inne rodzaje bilardu odbywa się na stole pozbawionym łuz.

2. Każdy z zawodników biorących udział w rozgrywce posiada własną bilę rozgrywającą. Aby móc je od siebie odróżnić 

jedna z nich oznaczona jest kropką – tzw. bila pikowa (niekiedy może być to również bila w kolorze żółtym. Trzecia bila 

koloru czerwonego jest bilą wspólną.

3. Partię rozpoczyna ten zawodnik, którym wygrał rozgrywkę wstępną o rozbicie – tzw. losowanie a’la bande. Rozgrywkę 

wstępną przeprowadza się w następujący sposób. Zawodnicy ustawiają swoje bile na linii początkowej i uderzają je w 

kierunku górnej bandy, w taki sposób aby bila odbiła się od górnej bandy i powróciła w kierunku bandy dolnej. Rozgrywkę 

wstępną wygrywa ten zawodnik, którego bila znalazła się bliżej dolnej bandy. W trakcie uderzenia bile nie mogą się zderzyć 

ani dotknąć bili czerwonej.

4. Gra polega na dokonaniu jak największej liczy zderzeniem (carambolage), przy czym zderzenie jest zaliczane w 

momencie gdy bila gracza dotknie obu pozostałych bil. Za każde zderzenie zawodnikowi przyznawany jest jeden punkt. Gra 

kończy się w momencie uzyskania przez zawodnika ustalonej wcześniej ilości punktów.

5. Faul i strata kolejki następuje wówczas gdy:
- zawodnik nie doprowadził do zderzenia
- co najmniej jedna bila wypadła poza stół
- zawodnik w sposób nieprzepisowy poruszył lub dotknął którąś z bil
- zawodnik pchnął bilę – czyli końcówka kija dotykała białej bili, gdy ta uderzała w inną bilę
- gracz nie dotyka podłogi przynajmniej jedną nogą
- zawodnik znakuje bandę, lub sukno w celu ułatwienia sobie wykonania strzału.

6. Gra z bandami (jeu de bandes):
- jedna banda – zanim dojdzie do zderzenie bila zawodnika musi uderzyć w co najmniej jedną bandę.
- trzy bandy – zanim dojdzie do zderzenia bila zawodnika musi uderzyć w co najmniej trzy bandy.

7. Gra otwarta
Gracze mogą dokonywać dowolnej ilości zderzeń, z wyłączenie tzw. stref zabronionych, które są ustalone i oznaczone na 

stole. W danej strefie zawodnik może dokonać zderzenia tylko jeden raz, a przy następnym zderzeniu musi wybić jedną z 

bil z danej strefy.

Zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie

kiedy mamy się z Tobą skontaktować?
* pola wyamagne