You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pool - "14/1 N.

 

Zawodnicy wbijają dowolne bile do dowolnie wybranych łuz dostając za każde prawidłowe wbicie 1 punkt. Wszystkie 

strzały muszą być deklarowane. Gdy na stole zostaje już tylko jedna bila, pozostałe 14 umieszcza się w trójkącie, jak do 

rozpoczęcia gry, ale bez bili szczytowej, która znajduje się jeszcze na stole. Umożliwia to kontynuację gry po wbiciu 

piętnastej, ostatniej bili. Zawodnik, który uzyska jako pierwszy określoną liczbę punktów, wygrywa mecz.
Zawodnik, który wykonuje rozbicie otwierające musi zadeklarować uderzenie lub trafić w dowolną bilę tak, by co najmniej 

dwie bile z trójkąta oraz biała zetknęły się z bandą. W innym wypadku zawodnik otrzymuje karę: -2 punkty. Przeciwnik 

może wtedy kontynuować grę akceptując sytuację na stole lub poprosić o ponowne ułożenie bil i rozbicie ich przez gracza, 

który popełnił błąd. Wyjątek stanowi wbicie białej bili. W tym przypadku, zawodnik popełniający faul dostaje karę: -1 punkt, 

a jego przeciwnik kontynuuje grę z białą bilą w ręku.
Faul następuje gdy:
•    biała nie trafi w bilę numerowaną 
•    po niecelnym strzale do łuzy, bila biała lub numerowana nie dotknie bandy 
•    biała wpadnie do kieszeni lub zostanie wybita poza stół (przeciwnik rozpoczyna ruch z białą w ręku, sprzed linii 

bazy) 
•    bila numerowana wypadnie poza stół 
Faulujący zawodnik otrzymuje karny punkt, odejmowany od ilości punktów jaką posiadał przed daną zagrywką. Bile 

numerowane wbite podczas faulu nie są zaliczane, umieszcza się je ponownie na stole.
Faul rozmyślny jest dodatkowo karany piętnastoma punktami ujemnymi za premedytację. W tym przypadku przeciwnik 

może kontynuować grę lub poprosić o ponowne ułożenie bil i rozbicie ich przez faulującego.
Karą za trzy kolejne faule (wykonane w trzech kolejnych strzałach) jest odjęcie zawodnikowi 15 punktów. Bile są wtedy 

ustawiane w trójkąt i rozbijane przez zawodnika faulującego.
Podczas gry zawodnik ma możliwość zadeklarowania zagrania jako "bezpieczne". Po takim zagraniu, wbite bile są 

umieszczane ponownie na stole (nie są zaliczane) i następuje zmiana zawodnika przy stole.
W przypadku, gdy ostatnia (piętnasta) jeszcze nie wbita bila i/lub biała uniemożliwiają prawidłowe ułożenie trójkąta (z 14 

bil) należy skorzystać z następującej tabeli:
Biała bila:
15. bila:
    Na polu trójkąta    Na punkcie bazy    Nie na polu trójkąta i nie na punkcie bazy
Na polu trójkąta    15. bila -> p. główny
biała -> baza    15. bila -> p. centr.    15. bila -> p. bazy
Wbita do łuzy    15. bila -> p. główny
biała -> baza    15. bila -> p. główny    15. bila -> p. główny
Na bazie    biała -> p. bazy    -    -
Nie na bazie i nie na polu trójkąta    biała -> baza    -    -
Na punkcie bazy    biała -> p. centr.    -    -

Zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie

kiedy mamy się z Tobą skontaktować?
* pola wyamagne